Trygghetspodden

Podd 102 - Det nya kalla kriget - Michael Claesson

Episode Summary

I det här avsnittet medverkar Michael Claesson, som är generallöjtnant och Försvarsmaktens insatschef. Hör honom hur man inom Försvarsmakten ser på situationen Ryssland – Ukraina och vad som görs i Sverige med anledning av det. Vilka delar av Sverige som är militärstrategiskt viktigast. Hur man ser på hotet från Ryssland. Hur kinesiska investeringar i Sverige kan påverka vår försvarsförmåga. Liksom vad den nya tidens hybridkrigsföring innebär.