Trygghetspodden

Trygghetsavsnitt - SafeTeam

Episode Summary

Man brukar säga att mitt hem är min borg. Och i det här avsnittet tas det upp hur fastighetsbolag kan öka tryggheten i just boendemiljön. Hör Tony Baptiste från Botkyrkabyggen och Erik Lindgren från säkerhetsföretaget SafeTeam om varför trygghet har blivit en så viktig fråga för landets fastighetsbolag. Hur Botkyrkabyggen arbetar för att skapa en säker och trygg boendemiljö. Vad man som fastighetsbolag kan göra för att öka tryggheten för de boende, både i stora och i mindre fastighetsbestånd. Vad ett säkerhetsföretag kan bidra med i det arbetet. Liksom hur det går att hitta nya sätt att se saker med andra ögon. Hela det här avsnittet är sponsrat av företaget SafeTeam.